Disclaimer

Tabphone.nl is een site die is opgezet met de bedoeling om telefoons en tablets met elkaar te kunnen vergelijken. De getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg opgesteld aan de hand van persinformatie welke is verstrekt door de fabrikanten, gebruikerservaringen en ervaringen opgedaan door Tabphone.nl.

Tabphone.nl is onafhankelijk en probeert zo objectief en volledig mogelijk informatie te verstrekken. Tabphone.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, typfouten of andere fouten in de informatie die op deze website getoond wordt.

Op de website Tabphone.nl wordt verwezen naar andere websites. Tabphone.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze sites en is niet verantwoordelijk voor de informatie van deze websites. Het opnemen van deze links impliceert niet dat Tabphone.nl de inhoud van deze sites goedkeurt. De links worden voornamelijk opgenomen om de bezoeker van Tabphone.nl te wijzen op aanbiedingen of acties die getoond worden op betreffende websites. Voor de eventuele adviezen en informatie die op deze websites getoond worden, is Tabphone.nl niet aansprakelijk.

De informatie getoond op Tabphone.nl is beschermd door intellectuele rechten. Het oneigenlijke gebruik of ongeautoriseerd gebruiken van de content van Tabphone.nl maakt inbreuk op deze intellectuele rechten. De content mag alleen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

De website Tabphone.nl kan gebruik maken van cookies om onder andere advertenties op de bezoeker van de website af te stemmen. Met behulp van een cookie wordt uw computer herkenbaar gemaakt. Wanneer u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, kunt u dit uitschakelen in uw browser. Zie hiervoor de helpfuntionaliteit van uw browser.

Voor meer informatie, vragen en toestemming voor het gebruik van de content op Tabphone.nl kunt u contact opnemen via info@tabphone.nl .